Historie společnosti

Počátek historie společnosti spadá až do roku 1989, kdy Ing. Pavel Bůžek založil jako fyzická osoba firmu pod svým jménem. V důsledku dalšího rozvoje a změn došlo v roce 1993 k přeměně firmy na společnost s.r.o. a předmět podnikání se od doby vzniku společnosti až do roku 1996 nezměnil.

V letech 1996 - 1997 došlo ve společnosti k několika významným změnám - předmět činnosti byl rozšířen o výzkum, vývoj a výroba výbušnin a nákup a prodej výbušnin, dále došlo v souvislosti se začleněním firmy do skupiny Explosive k přejmenování na Explosive Service s.r.o. v tomto období společnost výrazně zintenzívnila činnost, zlepšila marketingovou strategii a tím se podařilo ve vazbě na předchozí obchodní vztahy zaujmout významné postavení mezi dodavateli a odběrateli výbušnin, speciálních prací i materiálů. Správná volba orientace se následně projevila ve výsledcích firmy, v ukazatelích obratu a zisku. Na nárůstu ukazatelů se podílela především oblast distribuce, prodeje, vlastní výroba výbušnin a oblast služeb při poskytování trhacích prací a destrukcí.

V roce 2002 společnost změnila právní formu na akciovou společnost.  V současné době společnost ovládá 25 - 30% trhu v obchodu s výbušninami. Spolupracuje s významnými zahraničními výrobci výbušnin jako ORICA, ISTROCHEM, BLASTEXPOL apod. Předmětem činnosti a hlavním zdrojem výnosů jsou vrtací a trhací práce, nákup, prodej a výroba výbušnin, sanace skalních svahů a hornická činnost. Společnost je finančně a personálně stabilizovaná, je na potřebné úrovni vybavena mechanizací a má vlastní logistické zázemí, což vytváří předpoklad pro spokojenost zákazníků a příslib dalšího hospodářského růstu.


Produkty

Kontakty

EXPLOSIVE Service a.s.
V Dolích 68
159 00 Praha 5
Velká Chuchle

Tel.: +420 257 940 285

servis@explosive-service.cz
www.explosive-service.cz

Vedení společnosti:

Předseda správní rady:
Renáta Bůžková

Statutární ředitel:
Ing. Richard Sochor

Výkonný ředitel:
Vlastimil Netolický

Vedoucí výroby Drhovice:
Ing. Ivo CarasTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS