EXPLODIT 2

EXPLODIT 2Charakteristika

  • EXPLODIT 2 je podrcený bezdýmný prach. 
  • K roznětu EXPLODITU 2 musí být použita počinová náložka brizantní trhaviny o hmotnosti min. 500 g a detonační rychlosti min. 6000 m/s (např. PRIMEX, NKG-500).
  • Do vývrtu se smí EXPLODIT 2 nabíjet sypáním. Hloubka vývrtu není omezena.
  • EXPLODIT 2 je vodovzdorná trhavina. Doba vodní expozice nesmí přesáhnout 6 hodin, přičemž výška vodního sloupce nesmí překročit 20 m. 
  • EXPLODIT 2 nemrzne.

Rozsah a podmínky použití

EXPLODIT 2 je určen pro trhací práce na povrchu. Nesmí se používat v místech s možným výskytem výbušných plynů, par nebo prachů, ani v materiálech, v nichž by jeho použití mohlo způsobit jejich požár nebo výbuch.

Fyzikální a funkční parametry

Znak jakosti
Měrná jednotka Hodnota
Kyslíková bilance % O2 - 17
Měrný objem zplodin výbuchu, nejméně dm3 · kg-1 800
Výbuchové teplo, nejméně kJ · kg-1 5 050
Výbuchová teplota, nejméně °C 3 800
Teplota vzbuchu, nejméně °C 140
Tepelná stabilita při teplotě 75 °C, nejméně 48 hodin bez reakce
Citlivost k nárazu, nejméně J 2
Detonační rychlost (utěsněná nálož, Ø 80 mm,
počin. náložka brizantní trhaviny o DR=6 000 m/s), nejméně 

m · s-1

3 500
Detonační schopnost - vyhovuje zkoušce
Nejmenší dovolený průměr vývrtu mm 80
Sypná hmotnost, nejméně g · cm-3 0,60

Balení v kartónových krabicích po 25 kg a spotřební doba 6 měsíců.


Produkty

Kontakty

EXPLOSIVE Service a.s.
V Dolích 68
159 00 Praha 5
Velká Chuchle

Tel.: +420 257 940 285

servis@explosive-service.cz
www.explosive-service.cz

Vedení společnosti:

Předseda správní rady:
Renáta Bůžková

Statutární ředitel:
Ing. Richard Sochor

Výkonný ředitel:
Vlastimil Netolický

Vedoucí výroby Drhovice:
Ing. Ivo CarasTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS